ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
เข้าสู่หน้าหลัก