ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 เม.ย. 60 ถึง 07 เม.ย. 60 ทัศนศึกษาสิบสองปันนา
28 มี.ค. 60 ตรวจร่างกาย
รพ นเรศวร
23 มี.ค. 60 ถึง 25 มี.ค. 60 สัมนาผู้บริหาร
เกาะช้าง จ.ตราด
16 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 ประชุมสามัญกลุ่มโค้งไผ่วังหามแห
แพวิจารณ์ จ.ตาก
02 ธ.ค. 59 ถึง 04 ธ.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
25 พ.ย. 59 สัมนาประกันคุณภาพภายใน
18 พ.ย. 59 พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู่
11 พ.ย. 59 สัมนาวิชาการ
07 พ.ย. 59 ประชุมกล่มโค้งไผ่วังหามแห
01 พ.ย. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
23 ต.ค. 59 วันปิยมหาราช
10 ต.ค. 59 ถึง 31 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
01 ต.ค. 59 ถึง 02 ต.ค. 59 ดูงานบ้านไผ่
29 ก.ย. 59 สวนนกชัยนาท
23 ก.ย. 59 ถึง 25 ก.ย. 59 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16 ก.ย. 59 ถึง 18 ก.ย. 59 ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
09 ก.ย. 59 ถึง 11 ก.ย. 59 ค่ายภาษาต่างประเทศ
07 ก.ย. 59 สัมนาประกันคุณภาพภายใน
29 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59 อบรมการสอนภาษาอังกฤษ ณ ม นเรศวร
27 มี.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 59 อบรมกฏหมายมหาชน
13 ก.พ. 59 ถึง 14 ก.พ. 59 สอบ กพ ม สวนดุสิต
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 หยุดเรียน
30 ม.ค. 59 บวชหลาน
28 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 สัมมนาวิชาการ มรภ กำแพงเพชร
26 ม.ค. 59 ถึง 27 ม.ค. 59 สัมมนาวิชาการ
16 ม.ค. 59 วันครู