ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
228 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน บ้านโค้งไผ่   ตำบลโค้งไผ่  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055-866144
Email : kn2nt55@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน