ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่     ก่อตั้งขึ้นขึ้นเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2495   ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายเผือด   สามล    และนายฉะอ้อน   กล่อมศรี  มีเนื้อที่ทั้งหมด  8 ไร่  10 ตารางวา อาคารเรียนสร้างเป็นอาคารชั่วคราว เปิดเรียนครั้งแรกมีนายนิพนธ์   สุนทรธรรม  นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี และนายอุ่น   เขียวแก้ว  ศึกษาธิการอำเภอขาณุวรลักษบุรี  มาเป็นประธาน โรงเรียนเปิดเป็นทางการครั้งแรกชื่อว่า    โรงเรียนบ้านโค้งไผ่ ประชาอุทิศวิทยาคาร  มีนายสมบูรณ์  โจ้กุล

 เป็นครูใหญ่คนแรก  มีครูผู้สอน 1 คน ชื่อนายวุฒิ  จันทร์แรม  มีนักเรียนชายหญิงรวม  84 คน

             ปัจจุบันมี นายคนึง  นันทะนะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

 

   โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่   ตั้งอยู่เลขที่ 228  หมู่ 1  ถนนพหลโยธิน    ตำบลโค้งไผ่ 

อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62140  โทรศัพท์ โทรสาร  055-866144

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

เปิดสอนตั้งแต่ ระดับ ก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6