ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายคนึง นันทะนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา