ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ถวายบังคม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
คณะครู - นักเรียนถวายบังคมส่งเสด็จและรำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
นักเรียนเตรียมถวายบังคม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
นักเรียนถวายบังคม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
นักเรียนลงนาม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
นักเรียนถวายบังคม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
นักเรียนลงนาม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
นักเรียนลงนาม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
นักเรียนผลัดกันติดโบว์
ครูสุพิชญา หงษ์ทอง ลงนาม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
ครูศิริจันทร์ นันทะนะ ลงนาม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
ผอ คนึง นันทะนะ ลงนาม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
ครูผกามาศ ศุภศิริ ลงนาม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
ครูเปรมทิพย์ เผือกพันธ์ ลงนาม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
ครูกัลยาณี ผิวผ่อง ลงนาม รำลึกพระกรุณามหาธิคุณหาที่สุดมิได้
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2559,20:46   อ่าน 1415 ครั้ง