ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พรบ.กศ, ระเบียบ,กฏศธ,ประกาศ.แนวปฏิบัติ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดำเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๓)

.. ๒๕๕๔

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2554,22:10   อ่าน 1814 ครั้ง