ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พรบ.กศ, ระเบียบ,กฏศธ,ประกาศ.แนวปฏิบัติ
การสอบราคาพัสดุ
ขั้นตอนการสอบราคาตามระเบียบสำนักนายกร้ฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับปรับปรุงแก้ไขทุกฉบับ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ตามไฟล์ที่แนบมานี้
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2554,20:51   อ่าน 1830 ครั้ง