ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
13-15 มิ.ย. 2554 นี้.สมศ.ประเมินรอบสาม ณ รร.จ.กำแพงเพชร
แผน กำแพงเพชร กลุ่มที่ 10 (1/54) จำนวน 25 แห่ง  
 ลำดับที่    รหัสโรงเรียน    ชื่อโรงเรียน    ชั้นเรียน    ขนาด   วันประเมิน รายชื่อผู้ประเมิน  
 1    6826    โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88    อนุบาล1 -ประถม6    S   4-6 ก.ค.54 พิมพ์ จิรารัตน์ ชูชาติ w.5
 1    7188    โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สาขาบ้านดอนโค้ง    อนุบาล1 -ประถม6    S          
 2    16834    โรงเรียนบ้านวังนํ้าพัฒนา    อนุบาล1 -มัธยม3    S   4-6 ก.ค.54 สุพจน์ อภิญญา เรืองยศ w.5
 2    16835    โรงเรียนบ้านวังนํ้าพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน    อนุบาล1 -ประถม6    S          
 3    17228    โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา    อนุบาล1 -ประถม6    S   6-8 มิ.ย.54 พิมพ์ จิรารัตน์ ชูชาติ w.1
 4    17314    โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา    อนุบาล1 -ประถม6    S   6-8 มิ.ย.54 สุพจน์ อภิญญา เรืองยศ w.1
 5    7154    โรงเรียนบ้านดอนขวาง    อนุบาล1 -ประถม6    S   13-15 มิ.ย.54 สุพจน์ อภิญญา เรืองยศ w.2
 6    751    โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่    อนุบาล1 -ประถม6    S   13-15 มิ.ย.54 พิมพ์ จิรารัตน์ ชูชาติ w.2
 7    16891    โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา    อนุบาล1 -ประถม6    S   20-22 มิ.ย54 สุพจน์ อภิญญา เรืองยศ w.3
 8    12083    โรงเรียนบ้านบ่อกระบาก    อนุบาล1 -ประถม6    S   20-22 มิ.ย54 พิมพ์ จิรารัตน์ ชูชาติ w.3
 9    19775    โรงเรียนบ้านหนองบอน    อนุบาล1 -ประถม6    S   27-29 มิ.ย.54 พิมพ์ จิรารัตน์ ชูชาติ w.4
 10    23299    โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง    อนุบาล1 -ประถม6    S   27-29 มิ.ย.54 สุพจน์ อภิญญา เรืองยศ w.4
 11    25183    โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์    อนุบาล1 -มัธยม3    M   11-13 ก.ค.54 สุพจน์ อภิญญา เรืองยศ w.6
 12    4119    โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย    อนุบาล1 -ประถม6    S   19-21 ก.ค.54 สุพจน์ อภิญญา เรืองยศ w.7
 13    14405    โรงเรียนบ้านพัดโบก    อนุบาล1 -มัธยม3    M   11-13 ก.ค.54 พิมพ์ จิรารัตน์ ชูชาติ w.6
 14    17286    โรงเรียนบ้านศรีไพศาล    อนุบาล1 -ประถม6    S   19-21 ก.ค.54 พิมพ์ จิรารัตน์ ชูชาติ w.7
 15    17825    โรงเรียนบ้านส่องตาแล    อนุบาล1 -มัธยม3    S   25-27 ก.ค.54 สุพจน์ อภิญญา เรืองยศ w.8
 16    13340    โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า (บ้านปางมะค่า)      อนุบาล1 -ประถม6    S   2-4 ส.ค.54 สุพจน์ อภิญญา เรืองยศ w.9
 17   Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2554,22:04   อ่าน 2166 ครั้ง