ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 317) 17 ก.พ. 63
โครงการน้ำดื่มที่สะอาด (อ่าน 893) 10 ก.ย. 60
อบรมจริยธรรม (อ่าน 872) 10 ก.ย. 60
การละครเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 1133) 23 ธ.ค. 59
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราขการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ (อ่าน 911) 26 ต.ค. 59
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม (อ่าน 717) 05 ต.ค. 59
แหล่งเรียนรู้ (อ่าน 881) 05 ต.ค. 59
อบรมโครงการตำรวจชุมชน (อ่าน 899) 24 ส.ค. 59
อบรมค่ายปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ (อ่าน 791) 03 ส.ค. 59
คู่มือการสอบสวนข้อเท็จจริงระดับสถานศึกษา (อ่าน 597) 23 ก.ค. 59
คู่มือการร้องเรียน (อ่าน 757) 22 ก.ค. 59
บริหารงานงบประมาณ (อ่าน 669) 22 ก.ค. 59
โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ (อ่าน 1721) 13 ก.ค. 59
รณรงค์ร่วมใจกันไปลงประชามติ 7 สค 2559 (อ่าน 847) 13 ก.ค. 59
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ตัดผม) (อ่าน 589) 07 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 641) 07 ก.ค. 59
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 675) 07 ก.ค. 59
วิทยฐานะ ตามว 17 (อ่าน 1302) 23 เม.ย. 56
ท่องแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่ (อ่าน 1144) 11 ม.ค. 56
พาเด็กอนุบาลไปแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 1149) 07 ธ.ค. 55
อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (อ่าน 1670) 07 ธ.ค. 55
พิพิธภัณฑ์สัตว์ทางทะเล (อ่าน 1228) 27 ม.ค. 55
สวนสัตว์เขาเขียว (อ่าน 1396) 27 ม.ค. 55
นโยบาย ของ รมต.ศธ.ใหม่ (อ่าน 1397) 27 ม.ค. 55
ผ่านเกณฑ์และได้รับรองการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.รอบ๓ (อ่าน 2061) 27 ส.ค. 54
วันแม่แห่งชาติ ที่ ร.ร.ชุมชนบ้านโค้งไผ่ (อ่าน 1316) 15 ส.ค. 54
ประวัติวันแม่ วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 2417) 15 ส.ค. 54
คณะรัฐมนตรีใหม่ (อ่าน 1324) 15 ส.ค. 54
ประมวลภาพ...การประเมินจากบุคคลภายนอกของ( สมศ.รอบ3 ) (อ่าน 1719) 15 มิ.ย. 54
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ (อ่าน 1734) 01 มิ.ย. 54
13-15 มิ.ย. 2554 นี้.สมศ.ประเมินรอบสาม ณ รร.จ.กำแพงเพชร (อ่าน 2270) 27 พ.ค. 54
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯร่วมมือ... (อ่าน 1136) 27 พ.ค. 54
ประกาศผลการสอบราคาจ้างการติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (อ่าน 1281) 19 พ.ค. 54
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (อ่าน 1270) 16 พ.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับฝึกอบรมด้านงานวิจัย (อ่าน 1853) 12 พ.ค. 54
พ.ร.ก.ขึ้นเงินเดือนครู 5% มีผลบังคับใช้แล้ว (อ่าน 1373) 11 พ.ค. 54
ในหลวงโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบสภา แล้ว มีผลพรุ่งนี้ โดยจัดเลือกตั้ง 3 ก.ค. (อ่าน 1106) 09 พ.ค. 54
วันพืชมงคล (อ่าน 1126) 06 พ.ค. 54
วันฉัตรมงคล (อ่าน 1436) 30 เม.ย. 54
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯมีผลงานดีเด่นมีวิทยฐานะและเลื่อนฯ (อ่าน 1826) 24 เม.ย. 54