ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์นานาชาติรอบแรก
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.มนปรียา วิเศษศรี
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,11:22   อ่าน 775 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์นานาชาติรอบแรก
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธนบูรณ์ หยอยสกุล
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,11:20   อ่าน 772 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินวิทยศาสตร์นานาชาติรอบแรก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภาณุมาศ ธะนะวงค์
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,11:19   อ่าน 773 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การอ่านภาษาไทยประเภทร้อยกรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภริดา บดีรัฐ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2554,07:32   อ่าน 1361 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานส่งเสริมอาชีพ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ชื่อนักเรียน : ระดับเหรียญทอง
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2554,10:09   อ่าน 3673 ครั้ง